top button
Flag Notify
    Connect to us
      Site Registration

Site Registration

Can someone give me list of Padma Shri Award holders in 2016?

+3 votes
81 views
Can someone give me list of Padma Shri Award holders in 2016?
posted Apr 13, 2016 by Vijay

Share this question
Facebook Share Button Twitter Share Button LinkedIn Share Button

1 Answer

+1 vote

Ajay Devgn
Bhikhudan Gadhvi
Shri Sribhas Chandra Supakar
Prathibha Prahlad
Priyanka Chopra
Tulsidas Borkar
Soma Ghosh
Nila Madhab Panda
S.S. Rajamouli
Madhur Bhandarkar
M. Venkatesh Kumar
Barjinder Singh Hamdard
Gulabi Sapera
Mamta Chandrakar
Malini Awasthi
Jai Prakash Lekhiwal
K. Laxma Goud
Bhalchandra Dattatray Mondhe
Naresh Chander Lal
Dhirendra Nath Bezbaruah
Prahlad Chandra Tasa
Ravindra Nagar
Dahyabhai Shastri
Santeshivara Bhyrappa
Haldar Nag
Kameshwaram Brahma
Prof. Pushpesh Pant
Jawaharlal Kaul
Ashok Malik
Mannam Gopi Chand
Ravi Kant
Ram Harsh Singh
Shiv Narain Kureel
Dr.Sabya Sachi Sarkar
Dr. Alla Gopala Krishna Gokhale
T.K. Lahiri
Praveen Chandra
Daljeet Singh Gambhir
Dr.Chandrasekar Shesadri Thoguluva
Anil Kumari Malhotra
M.V. Padma Srivastava
Sudhir V. Shah
M. M. Joshi
John Ebnezar
Dr. Nayudamma Yarlagadda
Simon Oraon
Imitiaz Qureshi
Piyush Pandey
Subhash Palekar
Ravinder Kumar Sinha
H.R. Nagendra
M. C. Mehta
M. N. Krishna Mani
Ujjwal Nikam
Tokheho Sema
Satish Kumar
Dr.Mylswamy Annadurai
Dipankar Chatterji
Ganapati Dadasaheb Yadav
Veena Tandon
Onkar Nath Srivastava
Sunita Krishnan
Ajoy Kumar Dutta
M. Pandit Dasa
P. P. Gopinathan Nair
Madeleine Herman de Blic
Srinivasan Damal Kandalai
Sudhakar Olwe
T.V. Narayana
Arunachalam Murugantham
Deepika Kumari
Sushil Doshi
Mahesh Sharma
Saurabh Srivastava
Dilip Sanghvi
Dr. Keki Hormusji Gharda

answer Jun 28, 2016 by Shivaranjini
...